Softball

Date

Opponent

Varsity JV

04/05/2018 Girls JV @ Wausaukee Highschool

04/09/2018 Girls JV@ Wausaukee High school(postponed)

04/10/2018 Girls Varsity/ Girls JV@Pembine High School

04/12/2018 Girls Varsity@ Phelps High school(postponed)

04/19/2018 Girls Varsity @Pembine High school(postponed)

04/20/2018 Girls Varsity@ Saint Thomas Aquinas Academy(cancelled)

04/23/18 Girls Varsity vs Bark-River Harris @ TBH

04/24/2018 Girls Varsity@ Florence High School

04/27/2018 Girls Varsity@ Crandon High school

05/01/2018 Girls Varsity/ Girls JV@ Laona High school

05/03/2018 Softball Double header@ Three lakes High school

05/04/2018 Softball Double header@ Pembine high school

05/07/2018 Girls JV@ Coleman High school

05/08/2018 Girls Varsity@ Elcho High school

05/11/2018 Girls Varsity@ Pembine High school

05/15/2018 Girls Varsity@ Pembine High school

05/18/2018 Girls Varsity@ Wausaukee High school